Regulamin

Regulamin Domu Gościnnego „Koral”


§ 1


 1. Pokoje wynajmowane są  na doby hotelowe, która rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu i kończy ok. godz.10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Po dokonaniu  rezerwacji prosimy o wpłacenie  zadatku  w  wysokości minimum 30% w ciągu 2. dni./Przy pobytach 2-3 dniowych minimum 50% należności/. Brak wpłaty anuluje rezerwację. W przypadku  skrócenia pobytu zadatek zostaje wliczony  w koszty rezerwacji.
 3. Rezerwacja może być odwołana bez ponoszenia kosztów nie krócej niż  14 dni przed przyjazdem.
 4. Gość zostanie obciążony przedpłatą będącą 30% całkowitej ceny rezerwacji po dokonaniu rezerwacji.
 5. Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie i na adres  e’mail.
 6. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 7. Wszystkie należności za usługi pobierane są w dniu przyjazdu. Właściciel obiektu zobowiązany jest do wystawienia dowodu sprzedaży za pobrane należności.
 8. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić u właściciela obiektu dobę wcześniej.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wprowadzania i przetrzymywania zwierząt.
 10. Na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia /ustawa z dnia 08.04.2010 Dz.U.81 poz.529/ -(dezynfekcja i dearomatyzacja  to koszt 900,00 zł.)
 11. Cisza nocna obowiązuje  w  godzinach 22:00 – 6:00.

§ 2


 1. Gość nie może podnajmować lub przekazywać pokoju trzecim osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres rezerwacji i została uiszczona opłata.
 2. Wprowadzanie osób trzecich (krótkie odwiedziny) może odbywać się  po uprzednim powiadomieniu  właściciela obiektu i nie może trwać po godz.22:00
 3. Zachowanie Gości nie  powinno zakłócać  spokoju  pobytu  innych Gości.
 4. Za osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun prawny, i zawsze te osoby powinny znajdować się pod ich nadzorem.
 5. Opiekunowie  ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań osób niepełnoletnich.

§ 3


 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich u właściciela obiektu, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 2. Wykonanie niezbędnych napraw odbywa się w obecności Gościa, a podczas nieobecności gdy wyrazi takie życzenie.
 3. Na życzenie Gości darmowa wymiana ręczników co piątą  dobę, pościeli co tydzień.
 4. Dom Gościnny Koral ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • bezpieczny pobyt w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o Gościu
 • uprzejmą i profesjonalną obsługę w zakresie świadczonych usług
 • sprawność urządzeń technicznych

§ 4


 1. Na terenie obiektu znajduje się bezpłatny, ogrodzony  niestrzeżony parking. Dom Gościnny Koral nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz mienia pozostawionego bez nadzoru.
 2. Dom Gościnny Koral nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo innych przedmiotów mających wartość.
 3. Opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i szkody w wyposażeniu z którego korzystał podczas pobytu, a które powstały z jego winy.
 5. Szkoda powinna być zgłoszona niezwłocznie po jej zaistnieniu.
 6. W pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia – ze względu za zagrożenie pożarowe. Telefony komórkowe proszę ładować podczas pobytu w pokoju (nie ładować w nocy).
 7. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa mogą być odesłane na Jego koszt na wskazany adres.

§ 5


 1. Zakaz wnoszenia sprzętu plażowego do pokoi. Do tego celu posiadamy wyodrębnione pomieszczenie.
 2. Wypożyczenie łóżeczka lub krzesełka dziecięcego -15,00 zł /za pobyt/
 3. Wymiana kompletu ręczników (częściej niż  5 dób) -10,00 zł.
 4. Wymiana pościeli (częściej  niż  tydzień) – 10,00 zł.
 5. Dodatkowe sprzątanie pokoju w czasie pobytu – 15,00 zł
 6. Dodatkowe sprzątanie apartamentu w czasie pobytu – 30,00 zł
 7. Końcowe sprzątanie pokoju 50,00 zł
 8. Końcowe sprzątanie apartamentu 80,00 zł – 120,00 zł
 9. Za zgubienie kluczy Gość zostanie obciążony kwotą  20,00 zł.
 10. Uprzejmie prosimy o sortowanie nieczystości /plastiki i papier, szkło, pozostałe/ oraz ich wynoszenie do pojemników.
 11. Hasło do internetu –  koral2009

Życzymy Państwu spokojnego i udanego pobytu oraz miłych wspomnień z pobytu w naszym obiekcie. 

Mamy nadzieję, że Będą Państwo do nas wracać i polecać nasz obiekt.